JAK WYGLĄDA WIZYTA


Celem naszej Poradni jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom, nauczycielom i innym osobom dorosłym.

Nasze kompetencje i umiejętności to:

  • diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: predyspozycji i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, specyficznych trudności w uczeniu się.
  • udzielanie pomocy diagnostyczno – terapeutycznej dzieciom i młodzieży oraz pomocy merytorycznej i prawno – organizacyjnej rodzicom i nauczycielom tych dzieci,
  • udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dzieci i młodzieży,
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
  • wydawanie opinii psychologiczno-pedagogicznych i logopedycznych w sprawach określonych w przepisach prawa, w szczególności w odniesieniu do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • wspieranie nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek w działaniach profilaktyczno-wychowawczych.


 Czym się zajmujemy             Podstawy prawne             Galeria              Media o nas