UMAWIANIE WIZYT

Osoby zainteresowane umówieniem wizyty w poradni prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: (42)201-18-31; (42)201-18-30; (42)633-30-93; bądź drogą mailową pod adresem: biuro@crie.pl

Poradnia pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 (wizyty mogą odbywać się także po godz. 17.00)

W przypadku wizyt indywidualnych zapewnimy pierwszy dostępny termin spotkania ze specjalistą.

W przypadku badań dwuetapowych konieczne jest zachowanie odpowiedniego odstępu między spotkaniami.

Osoby które zgłaszają się na umówioną wizytę regulują należność przed jej rozpoczęciem. W zależności od rodzaju wizyty osoba obsługująca Klienta prosi o wypełnienie niezbędnych dokumentów (przewidzianych odpowiednimi procedurami i przepisami prawa). Dlatego uprzejmie prosimy o zgłaszanie się na umówioną wizytę z 10-15 minutowym wyprzedzeniem. Po zakończeniu wizyty Klient odbiera rachunek za uiszczoną opłatę. Opłaty za wizyty indywidualne i badania dwuetapowe przyjmowane są wyłącznie w gotówce.


 Wartości                  Ludzie poradni