LUDZIE PORADNI

 

mgr Bożenna Krajewska

Dla dzieci:

 • diagnoza psychologiczna
 • psychoterapia
 • praca z dziećmi ze SPE
 • zajęcia indywidualne i grupowe

Dla rodziców/dorosłych:

 • pomoc w trudnościach wychowawczych
 • budowanie relacji społecznych
 • terapia i konsultacje
 • szkoła dla rodziców

 

mgr Beata Marszałek

Dla dzieci:

 • diagnoza
 • pedagogika twórczości
 • terapia pedagogiczna
 • resocjalizacja
 • problemy pedagogiczne i wychowawcze

Dla rodziców/dorosłych:

 • doradztwo zawodowe
 • szkolenia i zajęcia warsztatowe
 • szkoła dla rodziców
 • wsparcie w problemach wychowawczych

 

mgr Andrzej Śliwerski

Dla dzieci:

 • diagnoza psychologiczna doświadczanych trudności
 • terapia problemów lękowych (w tym fobii szkolnych)
 • praca z dziećmi z ADHD
 • praca z dziećmi uzależnionymi od internetu i zakupów

Dla rodziców/dorosłych:

 • poradnictwo w zakresie umiejętności rodzicielskich
 • terapia indywidualna
 • pomoc w trudnościach z kontaktowaniem się z dzieckiem

 

mgr Marta Kwaśniak-Wojtyś

Dla dzieci:

 • problemy logopedyczne
 • terapia wad wymowy
 • terapia zaburzeń mowy dla dzieci ze schorzeniami centralnego układu nerwowego
 • terapia zajęciowa

Dla rodziców/dorosłych:

 • zajęcia logopedyczne po urazach i chorobach
 • terapia wad wymowy
 • konsultacje logopedyczne

 

Wartości              Umawianie wizyt