WARTOŚCI


Poradnia psychologiczno-pedagogiczna RAZEM opiera swoje działanie na wspólnocie Klientów dorosłych i Klientów dzieci, ich rodziców, nauczycieli i pedagogów skupionej wokół rozwiązywania problemów w sferze psychologicznej, pedagogicznej i zdrowotnej Klientów.

Najważniejszym podmiotem działania Poradni jest Klient. Każda sprawa Klienta jest załatwiana jak najszybciej, jak najlepiej, jak najpełniej – tak, by cele Poradni były właściwie realizowane.

Najważniejszym potencjałem Poradni jest kadra psychologiczno-pedagogiczna i zespół administracyjny, działający na rzecz sprawnej obsługi Klientów.

Każdy pracownik pedagogiczny Poradni sam kształtuje swoje stanowisko pracy i na swoim odcinku przyczynia się do jakości pracy Poradni m.in. poprzez:

  • taką organizację pracy, aby podejmowane działania były skuteczne,
  • systematyczne poddawanie ewaluacji własnych działań,
  • analizowanie przyczyn i rozwiązywanie problemów,
  • współpracę z innymi pracownikami Poradni,
  • badanie potrzeb Klientów i zaspokajanie ich zgodnie z najlepszą wolą i wiedzą.

Każdy pracownik pedagogiczny Poradni tworzy wizerunek i reputację Poradni m.in. poprzez:

  • reprezentowanie wysokiej kultury osobistej i wrażliwości na sprawy Klientów,
  • promowanie dobrego imienia Poradni w środowisku.

Wszyscy pracownicy Poradni dbają o dobry i przyjazny dla wszystkich klimat pracy. 

  Ludzie poradni                  Umawianie wizyt