AKTUALNOŚCI cd.


Nowa oferta poradni na rozpoczęcie roku szkolnego

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego poradnia psychologiczno-pedagogiczna „Razem” przygotowuje nową ofertę. W tym roku obok konsultacji indywidualnych pojawią się także zajęcia grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nowością jest także coaching adresowany zarówno do odbiorców indywidualnych jak i grupowych (np. rad pedagogicznych).


Seminarium nt. gotowości szkolnej sześciolatków

Już od dziś można zapisywać się na bezpłatne seminarium poświęcone zagadnieniu gotowości szkolnej sześciolatków. Zapraszamy rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli, pedagogów i dyrektorów placówek oświatowych do udziału w tym wydarzeniu. Seminarium odbędzie się 17 września w godzinach 16.00-18.00. Chcemy – w trwającej od pewnego czasu publicznej debacie na ten temat – zająć poważne stanowisko. Dlatego uważamy, że najbardziej właściwą drogą będzie zebranie argumentów i poglądów wszystkich zaangażowanych stron.