ZAJĘCIA GRUPOWE

Obecnie zajęcia grupowe oferowane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną „Razem” to:

  • zajęcia szkoleniowe dla rad pedagogicznych szkół i placówek oświatowych. W zależności od indywidualnych ustaleń z placówką zamawiającą szkolenie trwa od 3 do 5  godzin dydaktycznych, a koszt waha się od 800 do 1000 zł.
  • zajęcia grupowe „Szkoła dla rodziców” realizowane w siedzibie placówki zamawiającej cykl zajęć bądź w siedzibie poradni „Razem”. To cykl minimum sześciu i maksimum dziesięciu spotkań trwających średnio 2-3 godziny dydaktyczne realizowanych w siedzibie placówki zamawiającej cykl. Koszt jednego spotkania to (w zależności od ustaleń)od 600 do 800 zł.
  • zajęcia grupowe dla uczniów szkół (zgodnie z ustalonym z placówką zamawiającą tematem)

Zwykle zajęcia „szkoły dla rodziców” i/bądź zajęcia dla uczniów realizowane są w oparciu o budżet profilaktyki (tzw. „kapslowego”).

W przypadku, gdy dojazd do placówki zamawiającej szkolenie przekracza 30 km do kosztu dydaktycznego doliczona zostaje uśredniona kwota dojazdu – 50-100 zł (w zależności od odległości). Koszt dojazdu do placówek poza województwem łódzkim ustalany jest indywidualnie.


 Wizyty indywidualne/coaching              Badania dwuetapowe