WIZYTY INDYWIDUALNE / COACHING

Cena wizyty indywidualnej:

  • 100 zł za spotkanie jednogodzinne w przypadku konsultacji ze specjalistą (pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda)
  • 150 zł za jednogodzinne spotkanie coachingowe.

Na zakończenie spotkania ze specjalistą Klienci są każdorazowo
poinformowani, czy istnieje potrzeba kolejnych wizyt. Jest to wyłącznie
informacja, a Klient samodzielnie podejmuje decyzję o kontynuacji
spotkań i o wyborze poradni.

Wizyty indywidualnej nie należy mylić z pojedynczym etapem badania
dwuetapowego (np. badanie dysleksji rozwojowej). Taka wizyta opisana
jest pod hasłem „badania dwuetapowe”, a jej struktura różni się znacznie
od indywidualnego spotkania ze specjalistą.

*Uwaga – ceny promocyjnekoszt każdej wizyty umówionej do dnia 20 października 2015r. będzie niższy o 20zł od ceny cennikowej! Prosimy o podaniu hasła: PROMOCJA przy umawianiu wizyty:

  • 80 zł* za spotkanie jednogodzinne w przypadku konsultacji ze specjalistą (pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda)
  • 130 zł* za jednogodzinne spotkanie coachingowe.

 Badania dwuetapowe                   Szkolenia grupowe