BADANIA DWUETAPOWE

Koszt badania dwuetapowego wynosi 300 zł. Na cenę składają się:

  • 100 zł za I etap – badanie i testy psychologiczne
  • 100 zł za II etap – badanie i testy pedagogiczne
  • 100 zł za wydaną opinię

Wydanie opinii następuje zwykle w okresie 7-10 dni od daty zakończenia II etapu badania.

 

Wizyty indywidualne/coaching              Szkolenia grupowe