SZKOŁA DLA RODZICÓW

Od dawna trwa debata na temat Waszego zaangażowania we współpracę ze szkołą w edukacji i wychowaniu dzieci. To temat, na który można by rozmawiać bez końca, bo partnerzy tej dysputy zawsze znajdują argumenty, by te współpracę poprawić, pogłębić, uczynić bardziej efektywną. Wiadomo, że nikt nie zna swojego dziecka lepiej niż rodzic, ale rodzic, który ma wiedzę o procesach rozwojowych, pracy mózgu, mechanizmach rządzących zachowaniem własnego malucha, jest na pewno mocniejszym partnerem dla szkoły niż taki, który kieruje się tylko emocjami i intuicją.

Dlatego, drodzy Rodzice, serdecznie zapraszamy Was do „Szkoły dla rodziców”.
Jest to cykl 6 spotkań (średnio 2 raz w miesiącu) wspierających rodziców w wychowywaniu dzieci, budowaniu dobrych relacji, pozyskiwaniu wiedzy poprzez wymianę doświadczeń z innymi rodzicami i psychologami prowadzącymi spotkania.
Zapisy przyjmujemy do dn. 15 października br.
Cena uczestnictwa w „Szkole dla rodziców” – 300,00 zł. (za cały cykl sześciu spotkań)

Spotkania odbywają się w ok. 10-osobowych grupach. Prowadzimy zapisy do pięciu grup rodziców:

 • grupa rodziców dzieci w wieku 0 – 2 lata
 • grupa rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
 • grupa rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy I-III)
 • grupa rodziców dzieci w wieku szkolnym (klasy IV-VI)
 • grupa rodziców dzieci w wieku gimnazjalnym

Na każde z sześciu spotkań należy przeznaczyć minimum 90 minut.

W roku szkolnym 2015/ 16 proponujemy następujące tematy:

„Taki malutki, a tyle już rozumie”

 • co rodzic powinien wiedzieć o rozwoju małego dziecka?
 • jak małe dziecko komunikuje się ze światem?
 • kiedy zacząć wychowywać?

„Perfekcyjna mama, perfekcyjny tata”

 • czy muszę być perfekcyjny/a?
 • jak zapracować na autorytet?
 • rozumiem potrzeby własnego dziecka

„Moje dziecko wśród innych dzieci”

 • plac zabaw, żłobek, przedszkole
 • rywalizacja i jej oblicza
 • przegrywanie – wróg, czy przyjaciel

„Od przedszkolaka do szkolniaka”

 • co rodzic musi wiedzieć o procesach rozwojowych dziecka, które staje się uczniem?
 • jak wspierać dziecko w pokonaniu barier związanych ze zmianą etapu edukacyjnego?
 • jak rozbudzić ciekawość szkoły?

„Nie jestem stempelkiem odbijany”

 • poznajemy styl uczenia się własnego dziecka
 • zachęcamy dziecko do samodzielnego zdobywania wiedzy
 • komputer naszym sprzymierzeńcem.

„Grzeczne dziecko”

 • stawianie granic – kiedy? jak?
 • wychowanie bez kar i nagród Thomasa Gordona
 • pomocna pochwała i zachęta.

„Tylko mnie kochaj”

 • jak być mądrze kochającym rodzicem?
 • jak sobie radzić z trudnymi uczuciami dziecka?
 • jak wspierać rozwój emocjonalny dziecka?

„Mój przyjaciel komputer”

 • bezpieczny komputer i Internet w domu
 • wspólne surfowanie w poszukiwaniu wiedzy
 • inne multimedia w domu – bezpieczne oprogramowanie i aplikacje

„Cyberbuylling”

 • jak ochronić dziecko przed zagrożeniami z sieci?
 • czym jest i jak rozpoznać cyberbullying?
 • zrozumieć dziecko dotknięte zastraszaniem w sieci
 • jak pomóc? jak wesprzeć?

„Już nie mogę bez ciebie żyć”

 • uzależnienia (od Internetu, hobby, słodyczy, fast food’ów, alkoholu, nikotyny, narkotyków itp.)
 • jak rozpoznawać, czy dziecko jest uzależnione?
 • jak sobie radzić w sytuacjach uzależnienia?
 • jak zapobiegać patologii?

„Nie pójdę jutro do szkoły”

 • psychiczna przemoc rówieśnicza w szkole
 • jak dowiem się, czy moje dziecko jest ofiarą przemocy
 • jak reagować? jak pomóc dziecku?
 • jak współdziałać ze szkołą?