OFERTA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH


Współpracując ze specjalistami różnych dziedzin (psychologami, pedagogami, pedagogami specjalnymi, logopedami, terapeutami) możemy przygotować dla Państwa szkolenie na wybrany przez Was temat.

Po raz kolejny zapraszamy Państwa do rocznej, systematycznej współpracy w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli wspomagającego rozwój szkoły. Nad wybranymi zagadnieniami możemy pracować wspólnie u Państwa w szkole/ przedszkolu lub też w siedzibie CRiE, w Łodzi.


Poniżej nasze propozycje na rok szkolny 2015/16.
Treści możemy modyfikować wspólnie z Państwem, dostosowując je do Waszych potrzeb.

 

1.Jestem inny” – Autyzm, Asperger – kolejna ‚moda’, choroba czy problem cywilizacyjny – i co z tego wynika dla nauczyciela.

 • co powinno wzbudzić niepokój rodziców?
 • jak przebiega proces stawiania diagnozy?
 • dlaczego tak ważna jest wczesna interwencja?2. „W czasie deszczu dzieci się nudzą – nie tylko w czasie deszczu, bywa że także przy pięknej pogodzie.

 • jak wykorzystać ciekawość świata u małego dziecka i wspierać jego kreatywność?
 • pomysły na proste w przygotowaniu gry i zabawy dydaktyczne.3. „Komputer dla malucha” – zabawa i nauka z komputerem dla sześciolatka

 • propozycje działań w Office
 • programy graficzne
 • skarby Internetu.4. „Kolorowy świat mediów”

 • jak mądrze korzystać z technologii informacyjnych, aby naprawdę uczyć?
 • pomysły na projekty edukacyjne z wykorzystaniem telefonu, tableta, komputera, mediów społecznościowych.5. „Cyberbullyng” – jak ochronić dziecko przed zagrożeniami z sieci?

 • czym jest  i jak rozpoznać cyberbullying?
 • zrozumieć dziecko dotknięte zastraszaniem w sieci
 • jak pomóc? jak wesprzeć?6. „Już nie mogę bez ciebie żyć” – Uzależnienia (od Internetu, hobby, słodyczy, fast food’ów, alkoholu, nikotyny, narkotyków itp.)

 • jak rozpoznawać, czy dziecko jest uzależnione?
 • jak sobie radzić w sytuacjach uzależnienia?
 • jak zapobiegać patologii?7 „Rodzinne sprawy?” – Rozpoznawanie u uczniów symptomów patologii rodzinnych

 • techniki obserwacyjne, wywiady
 • prowadzenie rozmów z dziećmi
 • formy wsparcia dla dzieci z rodzin patologicznych
 • przepisy prawne.8. „Jak rozmawiać z rodzicami? Trudne rozmowy. Przekazywanie dobrych i złych informacji” 

 • tematy tabu, wstydliwe, trudne
 • progi i bariery po stronie nauczyciela
 • jak to powiedzieć? – techniki prowadzenia trudnych rozmów z rodzicami.9. „Twarzą w twarz” – Symulacja zebrania z rodzicami – warsztaty. (Nauczyciele w roli rodziców).

 • scenariusze spotkań
 • moderowanie rozmów
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami na zebraniach.


10. „ Rodzice nie są razem? To nie koniec świata” – Trudne aspekty współpracy z rodzicami (np. jak postępować z uczniem, gdy jego rodzice się rozwodzą etc. – wspólny front działań rodziny i szkoły)

 • pytania, rozmowy
 • zasady etyki – bezpieczeństwo, dyskrecja
 • sytuacje, w których konieczne jest stosowanie regulacji prawnych.


11. „Pomóżmy im przestać się bać – cz.1” – Przemoc domowa.

 • symptomy przemocy – bicie, molestowanie seksualne, etc.
 • interpretacja rysunków dzieci i inne techniki diagnozowania sytuacji
 • prawne aspekty przemocy domowej.

 

12. „Pomóżmy im przestać się bać – cz.2” – Psychiczna przemoc rówieśnicza w szkole.

 • diagnozowanie przemocy psychicznej wśród uczniów (w grupach rówieśniczych – dziewczynki – chłopcy).
 • reagowanie i sposoby radzenia sobie z przemocą psychiczną wśród uczniów. 


13. „Nie walczę ze stresem” – Stres jako pozytywny potencjał zawodu nauczycielskiego

 • jak go oswoić, jak pokonać? (przed hospitacją? zebraniem z rodzicami? wystąpieniem publicznym? itp.)
 • przygotowanie praktyczne.

 

14. „ Rozwiążemy każdy konflikt w szkole” – mediatorzy szkolni

 • sposoby rozwiązywania konfliktów w klasie i w szkole przez uczniów – mediatorów
 • szkolenia uczniów
 • szkolenia nauczycieli.

 

15. „Gdy czujemy się zmęczeni” – Zmęczenie zawodowe nauczycieli.

 • co to jest i skąd się bierze wypalenie?
 • wziąć byka za rogi – jak „ładować akumulatory? skąd brać energię?”

 

16. „Nie chcę iść dzisiaj do szkoły” – Fobia szkolna.

 • tworzenie narzędzi, scenariuszy
 • prowadzenie rozmów
 • metody profilaktyczne