KONSULTACJE I PORADY PSYCHOLOGICZNE

Konsultacje i porady psychologiczne umawiamy indywidualnie, w terminie dogodnym dla Państwa, także w dni wolne od pracy. Ważny jest dla nas komfort i poczucie bezpieczeństwa każdej osoby, która zgłasza się do poradni z potrzebą porady, czy konsultacji.

Poniżej podajemy obszary, w których możemy udzielić fachowej pomocy psychologicznej:

 • ADHD – wsparcie wielopłaszczyznowe, usprawnianie
 • zespół Aspergera – diagnoza, usprawnianie
 • autyzm – diagnoza, terapia
 • upośledzenie umysłowe – rewalidacja indywidualna i grupowa
 • fobie szkolne – konsultacje indywidualne i w grupach wsparcia
 • lęki i frustracje dzieci i młodzieży
 • stres pourazowy
 • trudności w nauce i zachowaniu dziecka
 • problemy adaptacyjne 6-latka w szkole
 • nadpobudliwość ruchowa dziecka
 • trudności w kontaktach z dzieckiem
 • uzależnienia (używki, internet, zakupy)
 • przemoc rówieśnicza
 • przemoc przez internet (Cyberbullying)
 • pomoc w wyborze szkoły i zawodu