COACHING

Nauczyciele, dyrektorzy szkół i inni pedagogiczni pracownicy oświaty,wykonują zawód wymagający myślenia o innych i działania dla innych – uczniów, podopiecznych, ich rodziców. O wiele więcej dają od siebie niż biorą. By nie popaść w rutynę ciągle się doskonalą, podnoszą swoje kwalifikacje, uczestniczą w konferencjach, warsztatach, rozmaitych kursach. Z roku na rok są konfrontowani z nowymi wymaganiami, przepisami, regulacjami.

To nie praca, to powołanie, to misja.

Kiedyś, podczas jakiegoś seminarium szkoleniowego w Niemczech usłyszałam taką oto definicję zawodu nauczyciela:

nauczyciel ma być sprawiedliwy, a jednocześnie ludzki i wyrozumiały, powinien stawiać twarde wymagania, jednak każde dziecko ma traktować indywidualnie, ma rozbudzać zainteresowania, wyrównywać deficyty pedagogiczne, prowadzić działania uświadamiające o uzależnieniach i AIDS, zrealizować program, przy czym tyle samo uwagi poświęcać uczniom wybitnie uzdolnionym jak i tym myślącym wolniej.

Jednym słowem: nauczyciel ma za zadanie poprowadzić przez mgłę grupę wędrowców składającą się z wytrenowanych sportowców oraz z upośledzonych ruchowo, przez pola i bezdroża, w kierunku północno-południowym, i to w taki sposób, aby wszyscy w dobrym nastroju i możliwie w tym samym czasie dotarli do trzech różnych celów wędrówki.

Nie ma chyba zbyt wielu zawodów, wobec których społeczeństwo stawia tak sprzeczne zadania, przyznają Państwo sami.

Pora zainwestować w siebie.

Zapraszamy nauczycieli, dyrektorów i innych pedagogicznych pracowników oświaty na coaching, to jest w podróż do realizacji własnych celów, własnych planów i zamierzeń.

Coaching rozumiemy jako pomoc osobie prowadzonej w przejściu od punktu A do punktu B, który jest celem.

Coaching to:

  • otwieranie możliwości
  • towarzyszenie
  • wspieranie.

Coach, przy pomocy pytań i innych technik coachingowych pomaga klientowi w rozwoju osobistym i pomaga mu się rozwijać samodzielnie. Nie rozwiązuje z nim problemu, tylko pomaga odkryć kompetencje, które pozwolą klientowi radzić sobie z tym i podobnymi problemami. To jest bardzo twórczy proces, który pomaga klientowi poznać tkwiący w nim potencjał energii, intelektu, sprawstwa. Powyżej kompetencji jest praca na wartościach.

Zasadą coachingu jest partnerstwo.

Coaching bazuje na zasobach Klienta; za sukces coachingu odpowiedzialny jest Klient.

Przewidujemy 6 do 10 sesji pracy nad wybranym tematem.

Częstotliwość spotkań to średnio: 1x/ 2 tyg. – 1x/ m-c. Praca nad zmianą odbywa się między sesjami. W tym czasie coach pozostaje z osobą prowadzoną w kontakcie mailowym.

Sesje odbywają się w Łodzi, w siedzibie poradni RAZEM, ul. Narutowicza 7/9, pok. 310A.

Cena 1 sesji: 150,- zł.

Zanim umówisz się na pierwszą sesję, obejrzyj film i uwierz we własne możliwości: https://www.youtube.com/watch?v=AfKrKl6U-do

Nasi Coache to pracownicy pedagogiczni oświaty, pełniący różne role formalne i nieformalne, sprawujący różne funkcje. Wszyscy posiadają dyplom ukończenia studiów podyplomowych z coachingu i praktykę.

Ola Babska

 

Aleksandra Babska: Absolwentka studiów nauczycielskich na wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na kierunkach: Socjoterapia z elementami psychoterapii i Coaching dla kadr oświatowych. Doświadczenie w systemie oświaty zdobywała, pracując przez wiele lat jako nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Współpracowała z instytucjami samorządowymi, ośrodkami kultury oraz organizacjami pozarządowymi, prowadząc treningi i warsztaty w zakresie rozwoju osobistego i umiejętności wychowawczych. Od kilku lat jest prezeską Fundacji Stacja Relacja, w której realizuje autorskie projekty coachingowe. Jej doświadczenie to ponad 200 przeprowadzonych sesji. W coachingu fascynuje ją przede wszystkim możliwość docierania do tego, co jest dla drugiego człowieka rzeczywiście ważne. W swojej pracy kieruje się słowami Reginy Brett: Ty nie jesteś problemem, jesteś cudem do odkrycia”.

 

Agnieszka Arkusińska

 

Agnieszka Arkusińska: Trener. Specjalista ds. szkoleń w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponad 20 lat pracowała w szkole (nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie), dyrektorka gimnazjum, doradczyni metodyczna w zakresie historii i wos-u, trenerka z 15.letnim stażem. Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Studia Podyplomowe „Coaching dla kadr oświatowych”. Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie szkoleń dyrektorów i rad pedagogicznych. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów, jest także mentorką na kursach internetowych.

Beata Matyjas

 

dr Beata Matyjas: Założycielka Centrum Rozwoju i Edukacji, wcześniej Instytutu Edukacji Ustawicznej.
Od ponad 20 lat zajmuje się profesjonalnie kształceniem dorosłych, absolwentka kursów i studiów podyplomowych szwajcarskich instytucji szkoleniowych WBZ (Weiterbildungszentrale für Sekundarschullehrer) w Lucernie i AEB (Akademie für Erwachsenenbildung) w Bernie, moderator WDN (wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli). Autorka pracy doktorskiej nt. „Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli jako strategia wdrażania zmian w szkole”.
Ekspert ORE w przygotowywaniu i realizacji ogólnopolskiego projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”.
Przewodnicząca Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego.
Absolwentka studiów podyplomowych Coaching dla kadr oświaty.
Entuzjastka modelu TZI Ruth Cohn w pracy z grupami dorosłych.

 

dr Beata Matyjas, coach, dyrektor Centrum Rozwoju i Edukacji